khawab nama khwab main Alfaz ko bigar kar bolna dekhna